Hva Strategisk Land Investorer trenger å vite om vann og hustyper i Storbritannia av Bradley Weiss

Overvann og avløpstjenester blir stadig viktigere for kvalitetsutvikling i de britiske øyer. Klimaendringer påvirker infrastruktur beslutninger.
Regn er ikke noe nytt for England. Men den hastighet med hvilken den faller, kan være. Både boligkjøpere og homebuilders - som inkluderer byplanleggere og investorer som de som arbeider gjennom reelle aktiva midler - dette blir et stadig mer kritisk vurdering
Hvorfor.? Klimaendringer kan godt være en faktor i flommen som oversvømt deler av Storbritannia vinteren 2013-2014. En studie av Oxford University rapportert hos The Guardian
(april 2014) indikerer at "langt hyppigere alvorlige oversvømmelser for innbyggerne i fylt region, med det som en gang ble ekstremt sjeldne hendelser [er] nå skjer mye oftere enn infrastrukturen i regionen er utstyrt for ".
Dette kommer på et tidspunkt når de bygger nye boliger er kritisk til landet. Flere boliger bety flere veier, flere parkeringsplasser og flere tak, faktorer som hindrer naturlig absorpsjon av regnvann. Men byplanleggere, landskapsarkitekter, kommuner og utbyggere er å svare riktig. De demonstrerer at lokalsamfunn og boliger kan være utformet for å redusere overvann og skaden det kan føre til.
For eksempel på både en per-hjem og samfunnet som helhet basis, teknikker for å kanalisere overvann mot naturlig infiltrasjon av vann til akvifer inkludere regn hager og bioswales. Den britiske ingeniørfirmaet HR Wallingford, en miljø hydraulikk organisasjon, har gjort et omfattende arbeid med avløpsgroper, grøfter og kummer som utgjør infiltrasjon design. Firmaet utfører også avrenning og overvann lagring analyser og bygger regnvann for innhøsting av systemer som kundene kan bruke til å lagre vann for landskapsforming og andre ikke-drikk bruksområder i tørrere perioder.
Slike verktøy bryte det 20. århundre utvikling paradigme som mest typisk kanaliseres storm vann gjennom grå infrastruktur, betong og metall rør som innledet vannet vekk fra hjem og bedrifter til naturlige bekker og elver eller til kommunale renseanlegg. Erfaring viser disse systemene er mangelfulle i kraftig nedbør og med voksende befolkninger.
For utvikling investor, slik som de som arbeider gjennom reell formuesforvalterne, kan dette noen ganger til høyere utviklingskostnader. Og noen ganger ikke - hvert område er unikt og av og til en bærekraftig vann management system kan være billigere enn "grå infrastruktur" som er basert på tradisjonelle rør. Men selv når kostnadene er større, kan det føre til mer verdifull eiendom og lavere eiendom forsikringskostnader over lengre sikt. Samtaler til den nasjonale flom Forum (NFF) veldedighet tredoblet fra tidlig 2014, et resultat av flom hendelsene i den foregående vinter. Det var ikke uvanlig at et hus å se en dobling av hans eller hennes premie (f.eks, til £ 2000 /år), mens en liten bedrift eier rapportert en årlig premie økning fra £ 4000 til £ 25.000. En smartere design for nybygg samfunn kan bidra til å unngå det.
Investorer som spesifikt ser på britiske land investeringsmuligheter for boligbygging må stille spørsmål om hvordan bærekraftig utvikling kan være. De bør også engasjere en uavhengig finansiell rådgiver for å få en bedre følelse av hvor utbygging kan passe sine investeringer risikoprofil.