Landmark Financial Group ved Simon Michael

Vi er Landmark Financial Group, den øverste eiendomsmegler Montreal har å tilby. Vi har et team av dyktige og dedikerte fast eiendom og boliglån fagfolk som er til disposisjon for å hjelpe deg med alle dine eiendom, finansieringsbehov. Vi har våre kjerneverdier imbibed i vår arbeidskultur. Hva skiller oss fra resten av konkurransen er at vi jobber for deg og har dine personlige interesser på tankene. I motsetning til de fleste eiendomsmeglere og meglere som jobber for personlig vinning, har vi de kundene beste interesser på tankene. Vi vil ikke samarbeide eller agent med store, multinasjonale finansinstitusjoner. Vi er et helt selvstendig enhet. Vi er ikke påvirket av en håndfull av långivere.
Dette gir oss muligheten til å gi den beste boliglånsrente Montreal har råd til å hengi seg i. Vi gir deg en rekke finansielle långivere og institusjoner å velge mellom for å dekke dine spesifikke eiendoms behov. Vi skiller ikke mellom våre kunder. Våre tjenester er de samme, for den minste kunden til vår største kunde. Enten det er ditt første hjem eller weekend getaway i landet, eller kanskje til og med en hytte på fjellet, dekker vårt brede spekter av tjenester alle mulige Realty veier
For mer informasjon vennligst besøk: -. Http://landmarkfinance.com /om-oss